iAM Jobs

 

הוצאת הרכבת בתחנות ומתן שירות לנוסע על פי נהלים ותקנות רכבת ישראל ועל פי נוהלי הבטיחות.
- בדיקת המערכות בקרונות ושלמות הציוד כגון: מטפים, עזרה ראשונה, מיזוג אויר וכיו"ב.
- בדיקת ניקיון הרכבת על פי מפרט הניקיון.
- תפעול השוטף של המערכות בקרונות, ובכלל זה איתור ותיקון תקלות כגון: מיזוג אויר, גנראטור, תקלות בדלתות, - מתן מכלול שירותים לנוסעים ברכבת על פי הר"מ:
- מידע פרטני וכללי, באמצעות מערכת הכריזה.
- הכוונת הנוסעים על פי הצרכים התפעוליים.
- ביצוע ביקורת כרטיסים על פי הנהלים ומכירת כרטיסים במקרה הצורך.
- טיפול בנוסעים בעת תקלות תפעוליות.
- סיוע לנוסעים מוגבלים ברכבת בסיוע ובתיאום עם מנהלי התחנות.
- סיוע במתן פתרונות לבעיות ספציפיות של נוסעים בזמן נסיעה.
- טיפול בכבודה שנשכחה ברכבת על פי נוהל אבידות
מערכות כריזה וכיו"ב.
- סיוע לנהג בבדיקת הרכבת טרם יציאתה או בזמן תקלות ובכלל זה חיוג קטרים במקרה הצורך, קשירת קטר, מעבר מצד לצד, בדיקת בלם.
- הוצאת הרכבת על פי לוח הזמנים התפעולי בתיאום עם הנהג ועל פי התקנות.
- תפעול וניהול אירוע תפעולי על פי הנהלים והתקנות כגון: שיבושים במסילה ובמערכות האיתות / תקלות טכניות וכיו"ב

- תעודת בגרות מלאה- חובה!
- טכנאי/ הנדסאי - יתרון
- ניסיון בעבודה עם הקהל הרחב
- יכולת טכנית
- ניסיון בהתמודדות עם אירועים בשטח, בתנאי לחץ וריבוי משימות - יתרון
- כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית ברמה גבוהה
- ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה
- נכונות לעבודה במשמרות

מקום העבודה: חיפה / ב"ש / לוד