iAM Jobs

 

- הכנת דו"חות כספיים רבעוניים עפ"י תקני IFRS, אחריות מלאה על הסולו וסיוע במאוחד.
- הכנת חומר לרו"ח המבקר בהתאם לנ"ל.
- הכנת תוכניות, הגשה ודיווח מעת לעת, עפ"י הצורך, לרשויות השונות – הלמ"ס, מרכז השקעות, המדען הראשי, תמיר תאגיד אריזות ועוד.
- ליווי והדרכה מקצועיים לצוות הנה"ח.
- תפעול, בקרה והכנת החומר בתחום הבקרה הפנימית (ISOX).
- מתן סיוע ככל שיידרש לחשב ולסמנכ"ל הכספים בתחומים האחרים בהם מטפלת המחלקה.

- רו"ח מוסמך
- הכשרה/הסמכה במסגרת משרד רו"ח מהביג 4 , נדרש ניסיון בביקורת רצוי ניסיון כמבקר בחברות ציבוריות ו/או ניהול תיק ביקורת הכולל איחוד דו"חות כספיים.
- ידע בדיווח לרשויות כגון – מרכז השקעות, המדען הראשי, הלמ"ס וכו' – יתרון.
- אקסל ברמה גבוהה
- ניסיון בפריוריטי - יתרון
- אנגלית ברמה גבוהה