iAM Jobs

 

התפקיד כולל עבודה מרובה עם נתונים/ניירת: הזנה/בקרה ופיקוח מעל מגוון תהליכים בינהם:
התפקיד כולל עבודה מרובה עם נתונים/ניירת: הזנה/בקרה ופיקוח מעל מגוון תהליכים בינהם:
הקמת תוכנית ייצור למחלקות השונות במועדים ובהתאם לצרכים משתנים כפי שמוגדר ע"י מנהל התפ"י.
הזנת דיווחים יומיים של הייצור למערכת הפריוריטי
הקמת הזמנות רכש, קבלה והקלדה של משלוחי חו"ג
תחזוקה יומית של קובץ ייצור משותף עם מנהל תפ"י ועדכון שבועי מערכתי של לוח גאנט.
ממשקים שוטפים על מחלקות הייצור/איכות וכו'.
תקשורת עם חברת בת סרביה: טיפול בהזמנות רכש/ניירת, בדיקת תקינות ניירת-הוראות ייצור.
בהתאם ליכולות המועמד/ת מנהל התפ"י יעביר תחומי אחריות נוספים

מהנדס/הנדסאי תעשייה וניהול
נסיון 1-1.5 בתפקיד דומה
אנגלית- ברמת הבנה ותקשורת במייל
פריוריטי- יתרון