iAM Jobs

 

סמנכ"ל/ית משאבי אנוש הינו שותף להתוויית המדיניות הכוללת של האו"פ ולהובלת תהליכים ארגוניים באו"פ ובכלל זה אחראי/ת לעיצוב מדיניות משאבי אנוש, במטרה להשיג את יעדי האוניברסיטה. סמנכ"ל/ית משאבי אנוש אחראי לניהול תחום משאבי אנוש והשכר באוניברסיטה, בכפוף למדיניות שהוגדרה. בנוסף, אחראי/ת על ניהול ההון האנושי בארגון, רווחתו ופיתוחו המקצועי.
לסמנכ"ל/ית משאבי אנוש אחראיות כוללת להסדרת יחסי העבודה של כל המגזרים באו"פ ולשימור יחסי עבודה תקינים באמצעות דיאלוג שוטף עם העובדים וארגוני הסגל השונים.
סמנכ"ל/ית משאבי אנוש עומד/ת בראשו של מינהל משאבי אנוש ואחראי/ת על ניהולו.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 02/07/2020 בחצות

תנאי סף -
• תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
• ניסיון רחב במשאבי אנוש או שכר בארגון המונה 500 עובדים ומעלה, במגוון אוכלוסיות .
• ניסיון מוכח בניהול עובדים / צוותי עובדים
• ניסיון מקצועי מוכח של 5 שנים לפחות, באחד או יותר מהתחומים הבאים:
1. תחום משאבי אנוש
2. תחום השכר
תנאי יתרון
1. הכרות עם עולם משאבי אנוש והשכר בשירות הציבורי
2. הכרות עם עולם משאבי אנוש והשכר בהשכלה הגבוהה
3. ניסיון מוכח בניהול בתחומי משאבי אנוש או בשכר
קריטריונים נוספים המהווים יתרון -
• יכולת ניהול משא ומתן
• יכולת הנעת עובדים
• יחסי אנוש מצוינים ותודעת שירות גבוהה
• אמינות, אחריות דייקנות
• יכולת עמידה בלחצים
• יוזמה, יכולת תכנון וביצוע שיטתי ויכולת ארגון גבוהה
• יכולת חשיבה אסטרטגית
• ניסיון ויכולת בתכנון וביצוע תכניות עבודה ותקציבים רב-שנתיים