iAM Jobs

 

 הכנת תקציב שנתי.
 ידע וניסיון מוכחים בהכנת תכנית כספים בהלימה לחזון ולאסטרטגיה של החברה.
 עמידה ביעדי התוצאות.
 ניהול תזרים מזומנים, בקרת הוצאות והכנסות.
 הכנת דו"חות כספיים.
 ניהול מערך הגביה.
 ניהול קופת החברה )תשלומים וגביה( ותיק השקעות.
 ניהול מערך הרישום החשבונאי של כל החברה.
 ניהול הנה"ח שוטף.
 ליווי פיננסי של פרויקטים בתחום אחזקת מבנים IFM .
 ניהול ובקרה של הוצאות הרכש.
 הובלת הסכמי מימון בנקאיים.
 מתן ייעוץ להנהלת החברה בנושאי השקעות והערכות פיננסיות.
 סיוע בהכנת הסכמי התקשרות עם ספקים ועם לקוחות.
 ניהול מקצועי של כל עובדי מערך הכספים.

• רו"ח - חובה, תואר אקדמי נוסף - יתרון.
• 7 שנות ניסיון )לפחות( בניהול מערכת כספים – חובה.
• הכרות עם שוק הנדל"ן בישראל – חובה.
• ניסיון בניהול צוות עובדים במח’ כספים – חובה .
• ניסיון מוכח בניתוח ובחינת כדאיות עסקית .
• ניסיון בעבודה עם מערכות פיננסיות ממוחשבות בהדגש פריוריטי ואורקל.
• יכולת ניהול, אפיון והובלת מערכות ERP לרבות שימוש ב PRIORITY , אורקל, גיליונות אקסל – PT .
• יכולת מוכחת של הנעת עובדים וניהולם.
• יחסי אנוש מעולים.