iAM Jobs

 

• מעקב ובקרה אחר תקציב ולוחות הזמנים של פרוייקטי החברה.
• מעקב ובקרה אחר הניצול התקציבי ותזרים המזומנים של החברה.
• בניית תכנית עבודה שנתית, הכנת תזרים מזומנים, הכנה ובקרה של דוחות כלכליים.
• ניתוחים, תחזיות ובדיקות כדאיות כלכלית
• קידום פרויקטים חוצי ארגון.
• ייצוג החברה מול משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים שונים. עבודה מול הנהלת החברה ומנהלי פרויקטים.
• ייזום ופיתוח שינויים ושיפורים בשיטות ובתהליכי העבודה.

מיקום המשרה: ראשון לציון

• תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר בכלכלה או מנהל עסקים או כל תואר רלוונטי אחר.
• ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות בעבודה בתחומי תקציב ובקרה תקציבית.
דרישות המהוות יתרון:
• תואר שני ממוסד אקדמאי מוכר בכלכלה, מנהע"ס, חשבונאות, תעשיה וניהול.
• ידע וניסיון בתהליכי תכנון/ביצוע/מעקב ובקרה של פרויקטים בהיקפים משמעותיים.
• ניסיון בעבודה בליווי פרויקטים בתחום התשתיות או הבינוי
• ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם ו/או למול חברות/גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים
• ידע ושליטה בתוכנות ה- Office , מערכות מידע, BI .