iAM Jobs

 

הובלת פרוייקטים תפעוליים רוחביים
איסוף וניתוח נתונים, הצגתם בצורה מובנת, תוך ניתוח מגמות ומתן המלצות לפעולה
ייעוץ להנהלה ולצוות
אחריות לפיתוח והטמעת כלי מדידה ובקרה

מהנדס/ת תעשיה וניהול / הנדסאי תעשייה וניהול/ תואר בלוגיסטיקה/ מנהל עסקים
עדיפות לתואר אקדמי נוסף במנהל מערכות בריאות
ניסיון:
3 שנות ניסיון בתחום עבור מהנדס/ תואר ראשון
להנדסאי- 4 שנות ניסיון בתחום התעשיה והניהול
ניסיון בקידום ושיפור תהליכי עבודה, כעיסוק עיקרי, לרבות ניהול
ניסיון תפעולי, קידום תהליכי רוחב או יעוץ ארגוני