iAM Jobs

 

 ניהול, קידום ומימוש פרויקטי תשתיות תחבורה, החל משלבי התכנון הראשוני, תכנון מוקדם ומפורט, מכרז, ביצוע וכלה במסירה ובהליך הבדק.
 הפעלה, תיאום, והנחייה של גורמים בחברה ומחוצה לה לעמידה ביעדי הפרויקט והאגף
 ניהול והנחייה מקצועית לחברות הניהול והביצוע לרבות עמידה ביעדי הפרויקטים
 אחריות להכנה, ליווי אישור ובקרה לקידום הליכים הנדסיים וניהוליים לפרויקטים בשלב התכנון והביצוע
 מתן מענה מקצועי לחריגות/ הוראות שינוי/ תביעות/ איחורים/ סנקציות ותמריצים
 זיהוי וניהול מוקדם לסיכונים לאורך חיי הפרויקטים ומתן מענה מקצועי להם
 תיאום ובקרה מול גופים משיקים (חברות תשתית / רשויות)
 ייצוג החברה מול משרדי הממשלה וגורמי ממשל אחרים בתחום הנדסי ומקצועי
 עבודה מול הנהלת החברה, דירקטוריון החברה וועדותיו
 ריכוז פעילות בתחום המקצועי/ הנדסי בהתאם להחלטות הנהלת החברה
 עבודה בשלוחה הצפונית של החברה בחיפה

דרישות סף:

 מהנדס אזרחי, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול התכנון ו/או ניהול הביצוע בפרויקטי תשתית ובינוי -או-
 הנדסאי, בעל ניסיון של 7 שנים לפחות בניהול התכנון ו/או ניהול הביצוע בפרויקטי תשתית ובינוי
דרישות המהוות יתרון:
 ניסיון בפיקוח הנדסי וניהול פרויקטי תשתית מורכבים בכלל ובסביבה עירונית בפרט.
ניסיון ניהולי בסביבה מרובת פרויקטים
 ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים
 כושר הבעה טוב בעל פה ובכתב
 תואר שני בהנדסה אזרחית בתחום ניהול ותחבורה