iAM Jobs

 

1. הכנת תוכנית משק יחד עם תמחירן המושב, מנהלי הענפים והיו"ר הכלכלי, כולל
תוכנית יעדים שנתית / רב שנתית למשימות ארוכות
2. קידום יוזמות חדשות במושב ומחוצה לו כחלק ממדיניות ההתפתחות האסטרטגית
שמנהל המושב .
3. שותף/ה בהכנת הדו"חות הכספיים של המושב ועבודתה השוטפת של מחלקת
הנהלת חשבונות.
4. מעקב שוטף ודיווח ברמה חודשית אחר תקציב מול ביצוע ואחריות להצגתן
הרבעונית של התוצאות בפני מועצת המנהלים של עסקי המושב השיתופי.
5. התנהלות מול רכזי ענפים, וההנהלות השונות (נדל "ן, רפת, לול, ענפי הצומח, בקר,
בוצרות, מוסך), ליווי ופיתוח של הענפים והמנהלים הללו.
6. גזברות וניהול תזרים כולל של המשק כולל העברות כספיות לקהילה, תקבולים מכלל
הגורמים, הלוואות, קשר עם הבנקים וכדומה.
7. שותף/ה בקידום ופיתוח נכסי הנדל"ן הנוכחיים ואלו שיהיו בעתיד ברשות המושב
כולל השכרות חדשות, חידוש חוזים וסיוע בטיפול בתחום הקרקעות .
8. הגשת תוכניות רלוונטיות למשרדי הממשלה, כולל בקשות למענקים, מכסות מים,
טיפול בשפכים ועוד .

1. השכלה פורמאלית רלוונטית - תידרש הצגת תעודות .
2. ניסיון מוכח בניהול מנהלי ביניים, דוגמת מנהלי ענפים, יכולת האצלת סמכויות וניהול
מכבד.
3. ניסיון עבודה במסגרת במגזר הכפרי והכרות עם ענפים חקלאיים עם עדיפות לבעלי
ניסיון בניהול משק בקיבוץ מתחדש / מושב שיתופי - יתרון .
4. ניסיון בעבודה מול גורמים רגולטוריים אזוריים וארציים, דוגמת מועצה אזורית, ארגון
קניות (משקי דרום / ישובי פא"י) רמ"י, משרד החקלאות, רשות המים ועוד - יתרון. 5 כושר ניתוח ויכולת ניהול ובקרה עצמית של משימות, תקציבים ותזרים .
6. יכולת עמידה מול קהל, ורבליות טובה ויכולת הסבר, כריזמה.
7. נכונות לעבודה קשה, נוכחות רבה בשטח עצמו כולל פגישות עם המנהלים בדרגי
השטח.
8. יושרה אישית ולויאליות למערכת.

היקף משרה : 60%
כפיפות: יו"ר ומועצת המנהלים של עסקי המושב השיתופי