iAM Jobs

 

 ניסיון של 2-4 שנים בכ"א מהתחומים בנפרד, בתעשייה.
 ידע מוכח בשימוש ב Priority ( בניית עצי-מוצר, קישור פק"ע להזמנות לקוח, ספירות מלאי).
 ידע מוכח בפרוצדורות ייבוא/ייצוא לכל העולם.
 ניסיון בעבודת תפ"י בינ"ל. אנגלית ברמה גבוהה- עבודה עם גורמים בחו"ל