iAM Jobs

 

ניהול צוות רפואי – מחלקה מקוונת – רופאים , אחיות ופרמדיקים. בדגש על שרות ואיכות רפואית
( מדובר בלקוחות פרטיים ) שעיקרה , מיון של פניית לקוחות מרחוק בקשר עם בעיה לבבית.

קרדיולוג או פנימאי או מיון
בעל יכולת עבודה בצוות ויכולת תהליכית
יכולת עבודה בסביבה משתנה
ניסיון בניהול צוות רפואי ( רופאים , אחיות ופארמדיקים.)
היקף משרה 75%