iAM Jobs

 

• אחריות מקצועית בנושא ניהול תנועה, אסטרטגיות תחבורתיות במרכז ניהול תנועה מטרופוליני ותכנון רמזורים.
• ניהול תהליך תכנון ואישור הרמזורים במסגרת פרויקטים או במסגרת חיבור ייעודי למרכז ניהול תנועה
• ניהול מקצועי של צוותי הלוגיקה, אישור תכנת תכנון, תהליך אישור מול מת"ח ורשויות מקומיות, אופן העדפת תחבורה ציבורית וכיוב'.
• ניהול תהליך שילוב תכניות רמזור במתודולוגיה לניהול התנועה במרכז ניהול תנועה
• אחריות על היבטים תנועתיים בתחום ניהול התנועה בכלל פעילות החברה ובפרט על אסטרטגיות תחבורתיות לניהול התנועה
• אחריות מקצועית על נותני שירות בתחום תכנון הרמזורים וניהול התנועה ועל מכרזים רלוונטיים
• ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה הישיר

דרישות סף:
• תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג
• ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון רמזורים
• היכרות עם תוכנות תכנון רמזורים ותהליך התכנון בארץ
• ידע וניסיון בעבודה עם תוכנות אופיס

דרישות המהוות יתרון :
• תואר אקדמאי בתחום הנדסה אזרחית, בינוי ערים וגאוגרפיה
• תואר שני ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג
• ניסיון בתכנון תנועתי ותכנון העדפה לתחבורה ציבורית ברמזורים
• ניסיון בתכנון אסטרטגיות לניהול תנועה
• ייצוגיות, כושר הבעה בעל פה ובכתב, יכולת עבודה עצמאית ויכולת לבצע אינטגרציה
• יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים
• ניסיון בקידום תכניות מול רשויות מקומיות ומשרד התחבורה
• יכולת לעמוד בלוחות זמנים קצרים ובתנאי לחץ