iAM Jobs

 

אחריות על התפעול השוטף של הקאנטרי, ניהול וארגון הפעילות במקום
בהתאם למדיניות שנקבעת בהנהלת תיירות והנהלת עסקים .
ניהול והנחיית מנהלי המחלקות וצוות העובדים במקו ם . פיתוח והכשרת הצוות
בשיתוף עם מש" א קיבוץ ותיירות. יכולת ניוד והנעת עובדים .
הכנת תוכנית עבודה שנתית לרבות מעקב ובקרה אחר מימושה ועמידה ברמה
החודשית של תכנון מול ביצוע הובלה לתוצאות ועמידה ביעדי ם . –
ייזום פרויקטים ואירועים, פיתוח תחומים חדשים, שותפויות חדשות ומקסום
הפעילות במחלקות השונות .
בקרה יומיומית על הנעשה בקאנטרי באמצעות סיורי שטח, אחריות על תחזוקת
המקום וטיפוח חזות
אחריות לבטיחות המקום, הקפדה ועמידה בכל נהלי הבטיחות .

ניסיון מקצועי וניהולי מוכח בתפקיד דומה .
תואר אקדמי בתחום ניהול ספורט ותעודות מקצוע רלוונטיות בתחום ספורט ו/או
בריכות
יוזמה, תודעת שירות, מיומנות תקשורת, כושר ארגון גבוה.
נוכחות פרונטאלית ועבודה בשעות ובימים לא שגרתיים לרבות סופי שבוע .