iAM Jobs

 


• ניהול והובלת מערכת ניהול האיכות ביחידה (טיפול ב: שינויים, אי-התאמות, תלונות לקוח, כיול תקופתי לצמ"ד, הערכת ספקים, שביעות רצון לקוחות).
• פיקוח על מעקב ביצוע פעולות מתקנות ומונעות והערכת יעילותן.
• הכנה ועידכון נהלי היחידה בהתאם למדיניות האיכות שאושרה.
• הכנת תכנית עבודה שנתית למבדקי איכות פנימיים שוטפים וביצועה בפועל.
• הכנה וניהול סקר הנהלה.
• קשר שוטף עם מנהל האיכות של החברה ומכון התקנים הישראלי לשימור הסמכת יחידות החברה לתקן למערכת לניהול איכות (ת"י 9001ISO ): תיאום מועד המבדק, ליווי ביצועו בפועל, ריכוז הפעילות המתקנת.


• תואר ראשון בהנדסה או הנדסאי בתחום האלקטרוניקה.
• מהנדס איכות מוסמך (CQE/ICQE) - יתרון.
• בוגר קורס עורכי מבדקים למערכת לניהול איכות.
• שנתיים ניסיון בתפקיד דומה
• הכרת דרישות התקנים הבינלאומיים בנושאי האיכות:
• ת"י ISO 9001.
• ת"י ISO/IEC 17025.