iAM Jobs

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ היא חברה ממשלתית עסקית בדירוג 7 בסולם החברות הממשלתיות.
החברה משמשת זרוע ביצוע של המדינה לשיקום קרקעות מזוהמות ומספקת פתרונות טיפול לפסולת המסוכנת
המיוצרת בישראל, תוך שמירה והגנה על איכות הסביבה. המחזור השנתי של החברה עומד על כ- 200 מלש"ח.
תיאור תמציתי של התפקיד:
ניהול תחום משאבי אנוש בארגון על ידי תכנון, בנייה ויישום אסטרטגיית משאבי אנוש ושכר וזאת בהתאם
לאסטרטגיה וליעדי החברה.
פיתוח ארגוני ותרבות ארגונית המבוססת על ערכי החברה, ניהול תחומי גיוס וקליטת עובדים, הדרכה והכשרת
עובדים ומנהלים, ניהול הליך הערכת עובדים, טיפול בפרט מגיוס ועד פרישה, רווחה, יחסי עבודה קיבוציים,
נוכחות ושכר, בנייה והטמעת תוכניות תגמול. תמיכה בעובדים ובמנהלים ברמת הפרט.
ראש האגף הנו/ה חבר/ת הנהלה בכפיפות ישירה למנכ"ל החברה.
המשרה ממוקמת במפעל החברה בנאות חובב ונדרשת נוכחות במפעל ברוב ימות השבוע.

הגשת מועמדות תתבצע באמצעות השלמת הלינק בלבד:
https://pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=AA3C1FEE-E0DC-4AA5-87E7-C2E12F918865#stay

לא יאוחר מתאריך 12/8/2020