iAM Jobs

 

לחטיבת פרויקטים יזמיים דרוש מנהל אחראי לקידום וליווי מקצועי של פרויקט נתיבים מהירים.

• היכרות מעמיקה עם פרויקט נתיבים מהירים (או כל פרויקט אחר שתגדיר החברה), תכולתו, מטרותיו ויעדיו.
• ניהול ומתן ליווי מקצועי למנהלי הפרויקט לעמידה בכל יעדי הפרויקט.
• סיוע למנהל הפרויקט ככל הנדרש בכל ממשקי הפרויקט עם גורמי פנים וחוץ כגון משטרת ישראל, חברות התשתית, הרשויות המקומיות וכדו'.
• ייצוג הפרויקט וצרכיו אל מול מזמיני העבודה ונציגיו (כגון משרד התחבורה וגורמי הבקרה מטעמו).
• אחריות וליווי מקצועי למנהל הפרויקט בשלבי תכנון הפרויקט כולל הכנת ופרסום מכרזים וליווי הליכים מכרזיים.
• אחריות וליווי מקצועי למנהל הפרויקט בשלבי ביצוע הפרויקט כולל ההתנהלות השוטפת אל מול הקבלנים (עמידה ביעדי איכות, לו"ז, תקציב, בטיחות, בדיקת ואישור חשבונות, הוראות שינוי וכדו')
• אחריות וליווי מקצועי של כל הליכי ההתקשרות הנדרשים לצורכי הפרויקט.
• אחריות וליווי מקצועי להתנהלות והתקדמות הפרויקט בהתאם לנהלי החברה והנחיותיה.
• ביצוע מטלות נוספות בהנחיית מנהל ישיר.

מיקום המשרה: ראשון לציון

• תואר ראשון בהנדסה אזרחית ממוסד המוכר ע"י המל"ג.
• ניסיון של לפחות 3 שנים מתום התואר בניהול פרויקטי בינוי ו/או תשתית.
• תואר שני בהנדסה אזרחית, או תואר באחד המקצועות הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, משפטים, כלכלה, מינהל עסקים. - יתרון
• ניסיון בפרויקטי תשתיות גדולים ומורכבים.
• שליטה בשפה העברית על בוריה וכושר הבעה וכתיבה גבוהים.
• ניסיון מוצלח בעבודה בסביבה רבת גורמים וממשקים ובעבודה מאומצת