iAM Jobs

 

• אחריות כוללת על הטיפול בתהליכי גיוס
• תפעול, יישום והובלה של הטיפול השוטף בגיוס לרבות ממשקי עבודה פנימיים וחיצוניים
• הנחייה מקצועית וליווי מנהלים בתהליכי המיון והגיוס.
• ניהול צוות מנהלי הגיוס, לרבות הדרכה והנחייה שוטפת.
• מענה מקצועי לחברי הצוות
• אחריות לביצוע מטלות נוספות כפי שיידרש מעת לעת.

תואר ראשון במשאבי אנוש/מדעי ההתנהגות/פסיכולוגיה/יעוץ ופיתוח אירגוני /לימודי עבודה
4 שנות ניסיון בגיוס עובדים במגוון תחומים ודרגים
נסיון בניהול עובדים
יכולת הנעת עובדים
נסיון בעבודה עם מערכת erec יתרון
כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה