iAM Jobs

 


האחריות הינה בתחומים הבאים: חינוך ופדגוגיה, גיוס כוח אדם, הדרכת וטיפוח הצוות, בקרה ופיקוח שוטפים, יחסי גומלים עם הורים, תכנון תכנית עבודה שנתית, לוגיסטיקה וניהול תקציב.
• פיתוח וקידומו של צוות הצהרונים:
o ישיבות צוות: אחת לחודש (טיפול שוטף, נהלים, תקשורת הורים, ייעוץ, דילמות מקצועיות, מקרים חריגים, למידת עמיתים ...).
O השתלמויות והעשרה : פעם בחודש בנושאים חינוכיים-פדגוגיים.
O הדרכה קבועה של צוות הצהרונים: אישית / צוותית (מובילה + סייעת) / קבוצתית (פורום רחב).
O ימי גיבוש
• פיקוח ובקרה שוטפים בשעות הפעילות של הצהרונים/קייטנות:
o ביקורים יומיים
o תצפיות מעמיקות (שעתיים) בכל קבוצה (פעם בחודש) במטרה לצפות במסגרת בשלמותה, בהתנהלות הצוות והילדים כבסיס לקשר ישיר עם הצוות, למתן הדרכה ולשיפור איכות הצהרון.
O יישום והקפדה על הנהלים (סדר יום קבוע, נוכחות ילדים, שמירה – באשכולות בלבד, בריאות והיגיינה, תזונה, ביטחון ובטיחות, איסוף הילדים,...).

• תקשורת מיטבית, שוטפת וקבועה עם הורים (שימוש בכלים טכנולוגיים עדכניים) מבוססת על עקרונות השיתוף והשיקוף.
• לוגיסטיקה: ניהול שוטף מול כל הספקים, בניית מערכת חוגים, ניהול מערך ההחלפות, הזמנות ותאומים בנוגע לציוד, מזון ועוד.
• ניהול תקציב: התנהלות בהתאם לתקציב השנתי.
• תקשורת מיטבית ורצף חינוכי מנהלת אגף גני הילדים
• השתתפות בישיבות פורום אשכול גנים בנושא: חינוך, היערכות להשתלמויות, דילמות על ילדים מאתגרים ועוד)

פורום הדרכה וילווי – החברה למתנסי"ם
• השתתפות אחת לחודש בהשתלמות הרשת.
• הדרכה אישית של מדריכת הרשת אחת לחודש לשעתיים.

תואר ראשון בחינוך- חובה
ניסיון ניהולי בחינוך בלתי פורמלי- יתרון

מיקום המשרה- קרית אונו