iAM Jobs

 

1. אחריות על עמידה של המפעלים בתקני רגולציה והסמכות
2. אחריות על עמידת המוצרים בתקנות הרלוונטיות.
2. ניהול מחלקת בקרת איכות .
3. אחריות על תלונות לקוחות וחריגות בייצור.
5.. אחריות על נושא חוק האריזות ואכיפתו.
7. נהלי עבודה מול ספקים חדשים.
8. הובלה והטמעה של תרבות האיכות במפעל.
9. אחריות על קבלת רישיונות יבוא
10. הכרות מעמיקה בתקנים הרלוונטים במוצרי החברות.

תואר רלוונטי
ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול איכות בחברות מזון .
ניסיון רב בהובלת מבדקים ועבודה מול רשויות ותקני איכות