iAM Jobs

 

לחברת נתיבי איילון דרוש/ה מנהל/ת אחראי/ת אגף הנדסה
• קידום ומימוש תכנון פרויקטי העדפה לתחבורה ציבורית– ניהול התכנון מצד המזמין לכל אורך שלבי התכנון עד להוצאת הפרויקט לביצוע, וכן מתן מענה בזמן הביצוע במידת הצורך
• ניהול וליווי הליך הפקעות ליצירת חתך אורבאני מקיים
• ניהול מנהלי הפרויקט על מנת לעמוד ביעדי הפרויקטים
• ניהול , ייצוג וקידום הפרויקטים מול הרשויות המקומיות
• אחריות להכנה, ליווי, אישור ובקרה של הליכים הנדסיים וניהוליים בפרויקטים בשלב התכנון
• מתן מענה מקצועי לחריגות/ הוראות שינוי/ תביעות/ איחורים/ סנקציות ותמריצים מול מתכננים וספקים נוספים
• זיהוי וניהול מוקדם של סיכונים לאורך חיי הפרויקטים ומתן מענה מקצועי להם
• תיאום ובקרה מול גופים משיקים (חברות תשתית/ רשויות) בחברה ומחוצה לה
• ריכוז פעילות בתחום המקצועי/ הנדסי בהתאם להחלטות הנהלת החברה
• ליווי ובקרת מכרזים, התקשרויות, חוזים וחשבונות הנוגעים לשלב התכנון בפרויקטים
• ליווי פרויקטים רוחביים הנלווים לפרויקטי התשתית

• תואר בהנדסה אזרחית המוכר מטעם המל"ג- חובה
• מהנדס אזרחי, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות מתום התואר בתכנון/ביצוע, ו/או ניהול התכנון/הביצוע בפרויקטי תשתית ו/או בינוי - חובה
יתרון:
• ניסיון בניהול פרויקטי תשתית מורכבים בכלל ובסביבה עירונית בפרט
• הכרות עם הליך ניהול סטטוטורי, פינויים והפקעות
• ניסיון ניהולי בסביבה מרובת פרויקטים
• ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים