iAM Jobs

 

• ריכוז מספר וועדות העוסקות בהתקשרויות החברה תחת חוק חובת מכרזים.
• תפעול כל וועדה באופן פרטני ואחריות על תקינות פעילות הוועדה לרבות בקרה על המסמכים המוגשים לוועדות ומשלוח זימונים לוועדות.
• ליווי וסיוע בפרסום מכרזים והליכים תחרותיים בעיתונות ובאינטרנט בהתאם לתקנות חובת מכרזים.
• ניהול הקשר עם מציעים, קבלת פניות הבהרה וטיפול בריכוז מתן מענה אליהן.
• כתיבת פרוטוקולים, וסיכומי דיונים.
• עבודה בממשקים פנים וחוץ אירגוניים.
• טיפול בחוזים- משלוח למציעים הזוכים, קבלתם ואחריות לחתימת ההסכמים.
• טיפול ומעקב אחר ערבויות וביטוחים.
• ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

תנאי סף:
 תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר.
 ניסיון אדמיניסטרטיבי של 3 שנים לפחות מתוכם שנה בכתיבת פרוטוקולים.

דרישות המהוות יתרון:
• ניסיון בריכוז וועדות מכרזים.
• ניסיון בעבודה עם ו/או למול חברות / גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים.
• סדר וארגון, דייקנות, יסודיות וירידה לפרטים.
• יכולת עבודה עצמאית ובצוות.
• יכולת תעדוף משימות ובעל יכולת עבודה עצמאית.
• כושר הבעה גבוה ויכולות ניסוח מעולים.
• יכולת עמידה בלו"ז ותנאי לחץ.
• יחסי אנוש טובים.
• שליטה מלאה ביישומי ה- Office.